#Spletno izobraževanje

* Blagovna znamka in ime podjetja

Kaj je potrebno doseči?

#Spletno izobraževanje

* Blagovna znamka in ime podjetja

Kako izbrati ime?

#Spletno izobraževanje

* Blagovna znamka in ime podjetja

Preden uradno registrirate ime.

#Spletno izobraževanje

* Blagovna znamka in ime podjetja

Prednosti blagovne znamke.

#Spletno izobraževanje

* Blagovna znamka in ime podjetja

Kriteriji učinkovite blagovne znamke.

#Spletno izobraževanje

* Blagovna znamka in ime podjetja

Ključni elementi za oblikovalca.

#Spletno izobraževanje

* Blagovna znamka in ime podjetja

Kako izbrati pravega oblikovalca?

#Spletno izobraževanje

* Blagovna znamka in ime podjetja

● Dobra vprašanja

 • Kaj je tisto po čem bi rad(a) da me ljudje poznajo?
 • Na kaj me asociira moja dejavnost 100 predlogov?
 • Kaj je moj cilj dela?
 • Kako bi sebe opisal(a) v enem stavku?
 • Kaj je tisto kar moje kupce pritegne name?
 • V čem sem drugačen(a)?
 • Kaj je moja edinstvena prednost?
 • Moja 3 prepričanja o moji dejavnosti?
 • Kakšna je tvoja vizija za tvoje podjetje?
 • Kdo si oziroma kdo si želiš biti glede na vizijo?
 • Kakšno je tvoje poslanstvo glede na tvojo vizijo?
 • Katera prepričanja in katere vrednote so izražene s tvojim poslanstvom in vizijo?
 • Katere vrednote imaš, glede na svojo identiteto?
 • Zakaj imaš to konkretno vizijo in poslanstvo( kaj želiš doseči pri svojih uporabnikih)?
 • Katera prepričanja ti dajejo motivacijo za tvoje misli in aktivnosti?
 • Katere sposobnosti potrebuješ, da boš lahko uresničil(a) svojo vizijo in svoje poslanstvo, glede na prepričanja, ki si jih izbral(a)
 • Kakšno konkretno obnašanje (delo) je potrebno, da boš uresničil(a) svojo vizijo in poslanstvo?
 • Kakšen načrt imaš, da boš uresničil(a) svoje poslanstvo in svojo vizijo?
 • Kakšno je okolje, v katerem boš uresničil(a) svoje poslanstvo in svojo vizijo?
 • Kje in kdaj boš to uresničil(a)?
 • Napiši kaj tvoj vaš cilj (vezano na blagovno znamko in ime podjetja), kratkoročni( 6 mesecev – 1leto) sredno ročni (1- 3 leta) dolgoročni ( 5-10 let)?
 • Kaj želiš doseči s ciljem, vezano na blagovno znamko ali ime podjetja ( vse od kratkoročnega do dolgoročnega)?
 • Do kdaj želite doseči s cilj?
 • S kom želite doseči s cilj?
 • Kako veš da si cilj dosegel(a) (do kdaj in kako)?
 • Kako bi realistično zastavil(a) cilj glede na znanje, čas, material, idejo,….?
 • Ali je moj cilj, poslanstvo in vizija ekološki( ne škodujem sebi ali drugim)
 • Kaj bi rad(a) izdelal?
 • Zakaj bi rad(a) to izdelal(a) / udejanjil(a) /uresničil(a)?
 • Kakšne bodo koristi izdelanega/uresničenega? kaj ti bo to prineslo?
 • Kako boš vedel(a), da si to uresničil(a)?
 • Kako lahko pričakuješ, da s ti bo ta ideja uresničila?
 • Kdaj lahko pričakuješ, da se ti bo ta ideja uresničila?
 • Kam bi rad(a), da te ta ideja / zamisel povzdigne v prihodnosti?
 • Kdo bi rad(a) bil(a), komu bi bil(a) rad(a ) podoben(na), ko boš uresničil(a) to idejo?
 • Kdaj bo cilj dosežen?
 • Kdo vse bo vključen v uresničevanje cilja (razdeljevanje odgovornosti)?
 • Kako boš uresničil(a) idejo, kakšni bodo konkretni koraki ( korak 1, korak 2, korak 3,….)?
 • Kako boš vedel(a), ali se približujete cilju ali ne( kakšno povratno informacijo boš dobil(a))
 • Kako boš vedel(a), da je cilj uresničen v celoti?
 • Na koga, na kakšen cilj bo ta nova ideja najbolj vplivala?
 • Kakšne potrebe imajo te osebe?
 • Zakaj bi lahko kdo nasprotoval temu načrtu in tej ideji?
 • Kakšni so koristi načina, kot se dela sedaj?
 • Kako lahko te koristi ohraniš tudi po uresničitvi ideje?
 • Kakšna čustva želiš zbuditi pri uporabnikih in potencialnih kupcih?
 • Kaj je tisto zaradi česar bi se kupci navezali na tvoj proizvod ali storitev?
 • Kaj točno ponujaš, da se potrošnik lažje poveže s tvojo ponudbo(fokusiran na produkt in je povezan z njegovo funkcionalnostjo)?
 • Kako boš zagotovil(a) pomembnost ponudbe, da jo potrošni vzame kot osebno relavantno?
 • Kako točno tvoja ponudba pripomore pri javno dobrem ali pripadnost skupnosti?
 • Kaj je tisto, ki me predstavlja kot osebna blagovna znamka?
 • Kakšne so prednosti, če ustvarim osebno blagovno znamko?
 • Kakšne so koristi zame, če ustvarim osebno blagovno znamko?
 • Kakšne so koristi za moje uporabnike, če ustvarim osebno blagovno znamko?
 • Kakšne so slabosti, če ustvarim osebno blagovno znamko?
 • Kakšne so ovire, če ustvarim osebno blagovno znamko?
 • Kaj je tisto, ki me predstavlja skozi ime podjetja?
 • Kakšne so prednosti z mojim imenom podjetja?
 • Kakšne so koristi zame, če poslujem in se predstavljam skozi ime podjetja?
 • Kakšne so koristi za moje uporabnike, če jih nagovarjam preko imena podjetja?
 • Kakšne so slabosti, če svojo ponudbo predstavim preko imena podjetja?
 • Kakšne so ovire, če svojo ponudbo predstavim preko imena podjetja?
 • Kaj je tisto pri meni, kar sili potrošnika k razmišljanju?
Vse pravice pridržane. »Opozorilo: to je spletna vsebina avtorice Vesne Hrovat – poslovni coach, ki je avtorsko in vsebinsko zaščiten kot celota in po posameznih segmentih. Vse informacije in podobe, vsebovane v tem spletnem izobraževanju, so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine, v mejah veljavnih predpisov. Prepovedano je kakršno koli prepisovanje, razmnoževanje ali drugačno razširjanje, razen izključno za osebno uporabo in v nekomercialne namene ali s pisnim soglasjem avtorja, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Vsak primerek reprodukcije mora obvezno vsebovati oznako »© 2019 – Vesna Hrovat – poslovni coach.« Besedila in slikovnega gradiva ni dovoljeno kakorkoli hraniti v digitalnih arhivih, mrežnih diskih in podobno.«