PRAVNO BESEDILO

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOST 

Podjetje NEAP d.o.o. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Podjetje vaše osebne podatke brez opozorila razkrije le, če to zahteva zakonodaja ali v dobronamernem prepričanju, da je to potrebno za: (a) delovanje v skladu z zakonodajo ali pravnimi postopki; (b) ščitenje in varovanje pravic ali lastnine spletnega mesta in podjetja, ter za (c) delovanje v nujnih okoliščinah za varovanje osebne varnosti uporabnikov spletnega mesta ali javnosti.

Namen uporabe podatkov

Za potrebe poslovanja in spletnega mesta podjetje zbira osebne podatke, kot so e- naslov, ime, priimek, domači ali službeni naslov, telefonska številka, Skype ID, in podatke o podjetju (zlasti za izdajanje predračunov in računov ter izvajanje kakovostnega svetovanja in mentoriranja), zaradi deljenja koristnih brezplačnih informacij, opravljenih transakcij ali obveščanja o(b) kaki drugi priložnosti, za pošiljanje brezplačnih vsebin in ponujanje plačljivih storitev in izobraževanj prek naslednjih kanalov: elektronska pošta, pošta, telefon. Spremljanje in beleženje dostavljivosti poslanih e-poštnih sporočil (ali jih je imetnik prejel); Spremljanje in beleženje, katere vsebine je imetnik e-poštnega naslova odprl oziroma prebral (spremljanje klikov na spletne povezave, vsebovane v e-poštnih sporočilih); Statistične in druge analize (npr., toda ne izključno, število imetnikov, ki uporabljajo e-poštne storitve določenega ponudnika e-poštnih storitev; Obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava združljiva z namenom, za katerega je bil osebni podatek prvotno zbran; Podatki, ki jih sami prostovoljno razkrijete za objavo na spletnem mestu – na primer v svojih komentarjih k prispevkom ali v svojem mnenju – niso predmet varstva zasebnosti. Podjetje ne zbira podatkov od oseb, mlajših od 18 let, če mu je znano, da so mladoletne, in sicer dokler posredovanja podatkov ne odobri njihov zakoniti zastopnik. Ta lahko kadar koli zahteva vpogled v podatke, ki jih je mladoletnik posredoval podjetju, in zahteva, da se odstranijo iz baze podjetja.

Nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov

Podjetje zbira, obdeluje in hrani osebne podatke na podlagi pogodbe, privolitve oziroma soglasja, zakona in/ali upravičenega interesa, da lahko izvrši pogodbene obveznosti (poslovna komunikacija, ki se nanaša na strankin nakup ali prijavo na prejemanje izobraževalnih ter promocijskih vsebin), vključno z obveščanjem, neposrednim trženjem in oglaševanjem (ekskluzivna vabila), segmentiranjem za po meri ukrojene koristne vsebine na spletnem mestu, prek mejla in v oglasih na družabnem spletu, ter izvajanjem aktivnostih v računovodske namene.

Nihče na mejling listo oziroma v bazo podjetja ni dodan brez njegove izrecne pisne privolitve, prostovoljne prijave prek spletnega obrazca ali na pogodbeni podlagi.

Podjetje uporablja osebne podatke za pošiljanje brezplačnih vsebin in ponujanje plačljivih storitev in izobraževanj prek naslednjih kanalov: elektronska pošta, pošta, telefon.

Spletno mesto vesnahrovat.coach (in vse z njim povezane samostojne strani) pomaga prilagoditi spletno izkušnjo z uporabo piškotkov. Piškotek je besedilna datoteka, ki jo na trdi disk postavi strežnik spletnega mesta. S piškotki ni mogoče zaganjati programov ali dostavljati virusov v računalnik. Piškotki so enolično dodeljeni posamezniku, bere pa jih lahko le spletni strežnik v domeni, ki je izdala piškotek za tega posameznika. Njihova uporaba je na spletnem mestu namenjena zlasti izboljšavi vsebin in ponudbe na podlagi analize obiska in priljubljenosti posameznih strani. Če želite, lahko piškotke na svojem računalniku kadar koli onemogočite. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku. Če piškotke izključite, bodo nekatere možnosti spletnega mesta onemogočene.

Upravljalec podatkov

Upravljalec podatkov je NEAP d.o.o., pooblaščena oseba v podjetju Borut Simič.

Rok hrambe
Vsi podatki, povezani z obračuni in plačili, vključno s kontaktnimi podatki in računi, se hranijo še 10 let od popolnega plačila storitev.

Če se podatki obdelujejo in hranijo na podlagi privolitve oziroma soglasja, se hranijo do preklica le-te(ga).

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679). Posamezniku, v sklopu varovanja 

Te pravice so:
Pravica do dostopa do podatkov (na posameznikovo zahtevo podjetje zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov v obdelavi oziroma hrambi)
Pravica do popravka (netočnih podatkov ter dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov)
Pravica do izbrisa (t. i. pravica do pozabe)
Pravica do omejitve obdelave
Pravica do prenosljivosti podatkov (za posredovanje drugemu upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki)
Pravica do ugovora (na primer obdelavi podatkov za namene trženja in profiliranja; če trženje temelji na dani privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede z njenim preklicem).
Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov (pri podjetju, pri Informacijskem pooblaščencu)

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: ideja@vesnahrovat.coach

Upravljavec podatkov bo na zahtevo v zvezi z uveljavljam pravic v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Spremembe

Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti lahko občasno posodabljamo zaradi spremembe v našem delovanju ali zaradi drugih operativnih, pravnih ali regulativnih razlogov. Zadnja sprememba je narejena 10.9.2019.